Glavni cilj  projekta „Svjetlija strana vježbanja“ je podići svijest o važnosti zdravstveno usmjerene fizičke aktivnosti u liječenju anoreksije i njezinoj ulozi u procesu reintegracije u društvo. U suradnji sa 14 organizacija iz 14 zemalja EU, projekt će analizirati problem anoreksije i fizičke aktivnosti (njezine dvostruke uloge u ovom problemu) kako bi se razvio pilotni projekt umjerene fizičke aktivnosti u fazama tijekom i poslije terapije, koji će se provesti tijekom sportske priredbe. Naime, sve aktivnosti će se održavati tijekom Sportskog tjedna u drugoj polovici rujna 2017., ali i tijekom sastanaka koji će se održavati prije i poslije sportskih događanja. Ova sportska manifestacija će okupiti više od 150 ljudi u procesu liječenja ili nakon liječenja od anoreksije i predstavljat će prvi događaj te vrste.

Specifični ciljevi projekta su:

  • Stvaranje mreže stručnjaka iz institucija EU i ostalih profesionalaca/stručnjaka koji su uključeni u rješavanje problema anoreksije i ispitivanje učinaka fizičke aktivnosti na liječenje sa ciljem razvoja inovativnih modela vježbanja.
  • Naglašavanje važnosti fizičke aktivnosti koja potiče zdravlje (ne samo povezano s anoreksijom) sa ciljem poboljšanja kvalitete života.
  • Promoviranje fizičke aktivnosti  u borbi s poremećajem (nakon terapije).
  • Jačanje važnosti sporta u procesu socijalnog uključivanja ciljane skupine
  • Buđenje svijesti i jačanje sposobnosti sportskih profesionalaca glede negativnog utjecaja vježbanja na razvoj poremećaja hranjenja

Fizička aktivnost za vrijeme i nakon terapije anoreksije uzrokuje suprotnu reakciju stručnjaka raznih područja, uključujući stručnjake koji provode zdravstveno orijetiranu fizičku aktivnost. Glavno pitanje koje se postavlja je kako pretvoriti jednu od indikacija bolesti – fizičku aktivnost- terapijom za istu. Dok je kompulzivno vježbanje jedan od saveznika u borbi s gubitkom težine, fizička aktivnost kao terapija i nakon terapije trebala bi voditi prema poboljšanju opće razine zdravlja. Sigurno je da ne postoje usuglašena mišljenja koja mogu pridonijeti definiranju metodologije implementacije fizičke aktivnosti u liječenje  anoreksije i u proces resocijalizacije.

Tjedan dana BSOE će biti sastajalište i mjesto interakcije između sudionika, uglavnom osoba koje boluju ili su bolovale od anoreksije, kako bi razmijenili svoja shvaćanja o fizičkoj aktivnosti; od onih koji koriste fizičku aktivnost kao instrument za dosezanje savršene figure do onih kojima je cilj doseći uravnoteženo psihofizičko stanje i stvaranje interakcije unutar društva.

S druge strane projekt će pridonijeti stjecanju znanja i najboljih metoda u raznim kontekstima u kojima fizička aktivnost promiče opće zdravlje i utječe direktno na socijalno uključivanje. Ljudi koji će sudjelovati u jednogodišnjem programu su profesionalci sa specifičnim znanjima o problemu anoreksije, a multidisciplinarni pristup će omogućiti stvaranje jedinstvenog okvira, kako normativnih tako i najboljih metoda, na razini EU.

Ovo znanje je ključno u promicanju ciljeva EU, s naglaskom na socijalno uključivanje unutar i preko sporta, kako je naglašeno i u Bijeloj knjizi EU o sportu: „ Kvaliteta i usporedivost podataka moraju biti poboljšani kako bi omogućili bolje strateško planiranje i izradu pravilnika u sferi sporta. Uspostavit će se uska suradnja sa sportskim klubovima/organizacijama/udrugama u svim sjedištima zemalja partnerskih organizacija, kako bi bili upoznati od samog početka s problemom o kojem se malo zna i o kojem se zbog prirode bolesti malo govori. Želimo stvoriti temelje za uspostavu istraživačke platforme sa ciljem podizanja svijesti kako kod profesionalaca iz raznih sektora (posebno sportskih i fitnes klubova) tako i kod ljudi koji pate od ovog poremećaja.