Izrada projekta

Cijeli projekt bit će strukturiran u 4 glavne skupine ( svrstane u radne pakete) s Fitnes učilištem kao jedinicom odgovornom za njihovu realizaciju, dok partnerske organizacije imaju ključni ulogu u nekima.

Skupina a) Upravljanje i nadgledanje projekta

Prvi dio projekta sastoji se od aktivnosti upravljanja projektom u svim fazama i tijekom cijelog njegovog trajanja. Fitnes učilište će uspostaviti upravljački mehanizam koji će pratiti kriterije navedene u proglasu i Erasmus+ programu, zajedno s detaljnim radnim planom. Jamčit će pravovremenu realizaciju svih aktivnosti projekta kako je navedeno u radnim paketima (RP) i detaljno objašnjeno u poglavlju Metodologija. Posebnu pozornost poklonit će  financijskom i administrativnom upravljanju da bi se osiguralo uravnoteženo  financiranje i pravodobno rješavanje potencijalnih rizika (RP1). Nadalje, uspostavit će se unutarnji kontrolni sustav kako bi se procijenila učinkovitost upravljanja projektom i rezultati svih aktivnosti na način prikazan u rasporedu (RP2).

Skupina b) Analiza stanja i razvoj studija

Prvi dio odnosi se na analizu stanja u svakoj od zemalja koje sudjeluju. Prikupljanje podataka odnosi se na postojanje normativnih uredbi koje se bave problemom anoreksije i fizičke aktivnosti, socijalne uključenosti i ravnopravnosti spolova. Na temelju ovih istraživanja bit će moguće napraviti komparativnu studiju raznih zakonskih pristupa anoreksiji i fizičkoj aktivnosti/sportu.

Drugi dio odnosi se na razmjenu dobrih iskustava i primjera dobre prakse među partnerskim organizacijama. Cilj je podijeliti znanje o fizičkoj aktivnosti kao dijelom liječenja i o razdoblju nakon liječenja, na način da ciljane skupine (oboljeli i njihove obitelji) počinju koristiti  fizičke aktivnosti u liječenju i socijalnoj uključenosti. U isto vrijeme kvalitativno istraživanje provodit će se putem jednakih upitnika u svim organizacijama na koje će odgovarati osobe na liječenju i oni koji su liječenje završili. U ovoj fazi sportske organizacije koje se bave problemom anoreksije i sindromom pretreniranosti također će biti uključene, a prikupit će se i njihova iskustva o pravodobnom uočavanju problema. Krajnji cilj je otkriti u kojoj mjeri klubovi, rehabilitacijski centri i institucije imaju sportske i fizički poticajne aktivnosti za ciljane skupine i u kojoj mjeri klubovi imaju članove koji pripadaju ovoj socijano osjetljivoj skupini. (RP4)

Skupina c) BSOE tjedan sporta

Jedan dio aktivnosti ove skupine odnosit će se na organizaciju događaja u kojima će sudjelovati osobe na liječenju i osobe koje su završile liječenje. Razmjena iskustava, promoviranje uravnotežene fizičke aktivnosti i sudjelovanje i žena i muškaraca služit će kao smjernice. Također će se promovirati  i odnosi između sudionika i „autsajdera“, kako bi se naglasila sportska dimenzija socijalne uključenosti. To će se postići, primjerice, sastancima osoba koje su prošle liječenje, njihovih vršnjaka iz srednje škole, osoblja s Kineziloškog fakulteta u Zagrebu i zainteresirane javnosti (RP5).

Istovremeno održavat će se i međunarodne konferencije, znanstveni skupovi, okrugli stolovi, radionice na temu umjerene fizičke aktivnosti i utjecaja na poboljšanje općeg psihofizičkog stanja i na mogućnost socijalnog uključivanja (RP6).

Skupina d) Komunikacija i objavljivanje

Važni dijelovi projekta s horizontalnim efektom koji će trajati kroz njegovu realizaciju su komunikacijke aktivnosti i objavljivanje rezultata koji će početi na kraju druge radne skupine.

Pod potpunom su nadležnošću Fitnes učilišta uspostavljanje i potpora komunikaciji s partnerskim organizacijama. Komunikacija će se odvijati na dvije razine: između sudionika i svih važnih dionika na razini EU, sa ciljem senzibiliziranja i podizanja svijesti, kao što su:

 • sportske udruge
 • javne institucije
 • akademske zajednice
 • lokalne zdravstvene institucije

Posljednji dio projekta bit će vrlo široko objavljivanje rezultata projekta i prijedloga . Cilj ove aktivnosti je objavljivanje prikupljenih analiza, predloženih politika i načina rada kao i širenje najboljih odabranih praksi iz raznih zemalja. Sve to će biti dijelom smjernica koje će biti krajnji rezultat ove faze. Objavljivanje će se prvo odnositi na sve uključene u projekt, vodeći računa da partnerske organizacije šalju rezultate javnim tijelima, udrugama i sportskim organizacijama koje se susreću s ovim problemima u svojim regijama.

Metodologija

Prijelazne aktivnosti koje vodi  Organizacija sudionika i sastoje se od slijedećih zadataka:

-sveukupno administrativno i financijsko upravljanje projektom u skladu s propisom Sporazuma o subvenciji

– koordinacijski sastanci projekta

– osigurati efikasnu koordinaciju s partnerskim organizacijama

-komunikacija s EACEA (Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu) i izještavanje

Ishodi:

– minutaža sastanaka

– dva privremena financijska i tehnička izvješća

– završno financijsko izvješće

 • nadzor i jamčenje uspješnosti projektnih aktivnosti te upravljanje projektom pomoću stalnih i kvalitativnih kontrola rezultata projekta
 • redovno nadgledanje i osiguranje realizacije projektnih ciljeva u skladu s predviđenim vremenskim rasporedom i proračunom
 • kontrola kvalitete i evaluacija rezultata

Ishodi:

 • interno evaluacijsko izvješće
 • završno evaluacijsko izvješće

– prikupljanje svih važnih informacija kako bi se steklo znanje o različitim normativnim/zakonskim pravilima povezanih s anoreksijom i fizičkom aktivnosti unutar zemalja sudionica

 • normativne i zakonske politike na nacionalnoj, europskoj i lokalnoj razini
 • međunarodna pravila
 • ekonomski apekti

Ishod:

 • izvještaj o različitim nacionalnim, europskim i lokalnim zakonskim i ekonomskim politikama i različitim zakonima
 • prikupljanje svih važnih informacija iz partnerskih organizacija temeljenih na njihovim najboljim iskustvima
 • prikupljanje najboljih praksi iz partnerskih organizacija
 • razrada i primjena upitnika na članove sudjelujućih organizacija
 • analiza rezultata
 • identifikacija najprikladnijih iskustava

Ishodi:

 • ciljani upitnici
 • anketa najboljih praksi
 • završno izvješće (sažetak) o analizama s mogućim strategijama

– glavni dio projekta, održat će se u drugoj polovici rujna 2017. Detalji o događaju nalaze se u tablici sekcije 4.

 • odabir sudionika
 • odabir volontera
 • organizacija brojnih sportskih događaja
 • vođenje aktivnosti povezanih s BSOE tjednom

 

 

 

– aktivnosti povezane sa sportskim tjednom koje će se održati u istom periodu. Detalji su navedeni u sekciji 4.

 • odabir sudionika (profesionalci)
 • organizacija glavne konferencije
 • organizacija okruglih stolova i radionica

Transverzalna akcija sa ciljem promoviranja svih projektnih aktivnosti i najvažnijih rezultata, kao i objavljivanje svih rezultata ciljanim skupinama i zainteresiranoj javnosti na lokalnoj, nacionalnoj  i europskoj razini.

Alati za komunikaciju i objavljivanje

 • Akcije komunikacije i objavljivanja
 • Korištenje rezultata i iskustava projekta

Ishodi:

 • Komunikacijski  plan i plan objavljivanja
 • Internetska stranica projekta
 • Promocijski materijali
 • Bilteni
 • Promocija na društvenim mrežama
 • Multimedijski alati