O HEPA Europe

HEPA Europe je mreža koja radi na boljem zdravlju kroz fizičku aktivnost među svim osobama u području ureda Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za Europu, jačanjem i podržavanjem napora da se poveća sudjelovanje i poboljšaju uvjeti za zdrav način života. HEPA Europe, europska mreža za promoviranje zdravstveno usmjerene fizičke aktivnosti, također je predvodnik obrazovanja o fizičkoj aktivnosti, glavni zagovornik i posrednik za fizičku aktivnost u Europi te ključni izvor za najbolje dostupne dokaze.

WHO/Europe usko surađuje s mrežom, u skladu sa ciljevima programa transporta i zdravlja koji uključuju poticanje fizičke aktivnost kao zdravih sredstava za održivi transport. Suradnje su uspostavljene sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, Europskom unijom, svjetskom mrežom za poticanje fizičke aktivnosti Agita Mundo, drugim regionalnim mrežama i Međunarodnom zajednicom za fizičku aktivnost i zdravlje (ISPAH).

 

 

 

Ciljevi

  • Promicati bolje razumijevanje zdravstveno usmjerene fizičke aktivnosti i ojačati utjecaj promicanja fizičke aktivnosti u zdravstvenim politikama i ostalim važnim sektorima u Europi, uključujući podršku razvoja radne snage
  • Razviti, podržati i prenijeti učinkovite strategije i multisektoralne pristupe u promicanju zdravstveno usmjerene fizičke aktivnosti
  • Poticati očuvanje i stvaranje društvenih i fizičkih okolina te vrijednosti i životnih stilova koji njeguju zdravstveno usmjerenu fizičku aktivnost
  • Zajedno s drugim važnim institucijama i organizacijama, poboljšati usklađenost u promicanju fizičke aktivnosti u sektorima i administrativnim strukturama

 

Vodeća načela

  • Fokus na pristupe stanovništva o promicanju zdravstveno usmjerene fizičke aktvnosti kosristeći nabolje raspoložive znanstvene dokaze
  • Naglasak na važnost nadzora i evaluacije; poticanje razvoja standardiziranih metoda mjerenja i sustavnih istraživanja
  • Poticanje aktualne razmjene, promicanje i dijeljenje iskustva i znanja
  • Podrška suradnje i partnerstva s drugim važnim sektorima, mrežama i pristupima

 

Europska mreža za promicanje zdravstveno usmjerene fizičke aktivnosti (HEPA) je jedna od sedam Europskih mreža za promicanje zdravlja. Unaprjeđuje zdravlje i dobrobit europskih građana podupirući razvoj nacionalnih politika za zdravstveno usmjerenu fizičku aktivnost.  Od 1996. godine prima sredstva iz programa Europske komisije za promicanje zdravlja. Osim 15 država članica, mreža također uključuje Estoniju, Island, Izrael, Norvešku, Sloveniju i Švicarsku. Nakon jednogodišnje pripreme, HEPA Europe službeno je utemeljena na  svom prvom sastanku 26. i 27. svibnja 2005. godine u Gerlev-u u Danskoj.

 

Što je zdravstveno usmjerena fizička aktivnost (HEPA)?

Zdravstveno usmjerena fizička aktivnost je bilo koji oblik tjelesne aktivnosti koji doprinosi zdravlju i funkcionalnom kapacitetu bez nanošenja štete ili rizika. Fizička aktivnost ne mora biti naporna da bi bila učinkovita. Trideset minuta umjerene aktivnosti dnevno je dovoljno za dobrobit zdravlja. Izbor aktivnosti je bogat i može uključivati: brzo hodanje, skijaško trčanje, pranje prozora ili auta, vožnju biciklom, vrtlarenje, čišćenje snijega, plivanje, košenje travnjaka, hodanje gradom ili trgovinama, plesanje ili šetanje psa.

Smjernice su napravljene kako bi pomogle stručnjacima zdravstveno usmjerene fizičke aktivnosti da izrade uspješan HEPA program. One su rezultat temeljitih analiza koje su provela 4 nacionalna programa: The Netherlands on the Move! (Nizozemska), Allez Hop (Švicarska), Fit for Life (Finska) i  ACTIVE for LIFE (Engleska). Smjernice utvrđuju dobre prakse za pripremu programa, razvoj, dizajn, implementaciju i evaluaciju. Također predstavljaju lekcije naučene kroz ta 4 programa.

 

Čemu služe ove smjernice?

 

Ove smjernice su namijenjene lokalnim, regionalnim i nacionalnim promotorima zdravstveno usmjerene fizičke aktivnosti (HEPA). Pisane su uz pomoć 4 nacionalna HEPA programa i temeljena su na iskustvima tih programa. Sadrže mišljenja o primjerima dobrih praksi i razmatranja o vrlinama i slabostima programa kao i izvore objavljenih literatura i istraživanja o HEPA promocijskim programima. Cilj ovih smjernica je pomoći u razvoju, dizajnu, implementaciji i evaluaciji HEPA promocijskih programa.

 

Zašto su ove smjernice potrebne?

 

Rasprostranjenost i utjecaj fizičke neaktivnosti postaju jedan od najvećih javnozdravstvenih problema diljem Europe. Sve više će rasti troškovi liječenja kroničnih bolesti i stanja kako se zdravstveni problemi kao što su kardiovaskularna bolest, dijabetes, pretilost i prerani pad funkcionalnih kapaciteta nastave razvijati (Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Sjedinjenih Američkih Država, 1996.). Zdravstveni, društveni i ekonomski troškovi manje aktivnog stanovništva u svim dobnim skupinama vjerojatno će porasti, jer promjene u zanimanju, prijevozu, slobodnom vremenu i okolišu potiču većinu stanovništva na sjedilački način života.

 

Kako ove smjernice pridonose rješavanju fizičke neaktivnosti diljem Europe?

 

Smjernice nude principe dobre prakse za HEPA promociju. Temelje se na iskustvima stečenim u četiri nacionalna programa iz 20 država članica šire europske mreže, Europske mreže za promicanje zdravstvene djelatnosti (HEPA mreža). Po prvi put, smjernice okupljaju primjere HEPA promocije. Kako je naučeno više o HEPA promicanju unutar različitih zemalja, kultura i okruženja diljem Europe nedvojbeno će se pojaviti novi primjeri dobre prakse. Kao takve, te se smjernice trebaju smatrati polaznom točkom dok HEPA promotori diljem Europe počinju rješavati izazov fizičke neaktivnosti – najpodcijenjenije zdravstvene katastrofe u Europi.

Izazov za HEPA promotore je rješavanje fizičke neaktivnosti poticanjem političke, organizacijske i društvene podrške. Razvoj novih preporuka za umjerenije načine tjelesnih aktivnosti koje mogu poboljšati zdravlje mogu doprinijeti rješavanju ovog izazova. Doista, umjerene količine žustrih aktivnosti kao dijela svakodnevnog života, prijevoza i slobodnog vremena mogu ponuditi najmanje aktivnim dijelovima populacije mogućnost da postanu aktivniji.

 

 

Doprinos BSOE projekta

Fizička aktivnost za vrijeme i nakon terapije anoreksije uzrokuje suprotnu reakciju stručnjaka raznih područja, uključujući stručnjake koji provode zdravstveno usmjerenu fizičku aktivnost. Glavno pitanje koje se postavlja je kako pretvoriti jednu od indikacija bolesti – fizičku aktivnost- terapijom za istu. Dok je kompulzivno vježbanje jedan od saveznika u borbi s gubitkom težine, fizička aktivnost kao terapija i nakon terapije trebala bi voditi prema poboljšanju opće razine zdravlja. Sigurno je da ne postoje usuglašena mišljenja koja mogu pridonijeti definiranju metodologije implementacije fizičke aktivnosti u liječenje  anoreksije i u proces resocijalizacije.

Tjedan dana BSOE će biti sastajalište i mjesto interakcije između sudionika, uglavnom osoba koje boluju ili su bolovale od anoreksije, kako bi razmijenili svoja shvaćanja fizičke aktivnosti; od onih koji koriste fizičku aktivnost kao instrument za dosezanje savršene figure do onih kojima je cilj doseći uravnoteženo psihofizičko stanje i stvaranje interakcije unutar društva.

S druge strane projekt će pridonijeti stjecanju znanja i najboljih metoda u raznim kontekstima u kojima fizička aktivnost promiče opće zdravlje i utječe direktno na socijalno uključivanje. Ljudi koji će sudjelovati u jednogodišnjem programu su profesionalci sa specifičnim znanjem o problemu anoreksije, a multidisciplinarni pristup će omogućiti stvaranje jedinstvenog okvira, kako normativnih tako i najboljih metoda, na razini EU.

Ovo znanje je ključno u promicanju ciljeva EU  s naglaskom na socijalno uključivanje unutar i preko sporta, kako je naglašeno i u Bijeloj knjizi EU o sportu: „ Kvaliteta i usporedivost podataka moraju biti poboljšani kako bi omogućili bolje strateško planiranje i izradu pravilnika u sferi sporta. Uspostavit će se uska suradnja sa sportskim klubovima/organizacijama/udrugama u svim sjedištima zemalja partnerskih organizacija, kako bi bili upoznati od samog početka s problemom o kojem se malo zna i o kojem se zbog prirode bolesti malo govori. Želimo stvoriti temelje za uspostavu istraživačke platforme sa ciljem podizanja svijesti kako kod profesionalaca iz raznih sektora (posebno sportskih i fitnes klubova) tako i kod ljudi koji pate od ove bolesti.